Tallinna notarid Triin Lekk ja Egle Uri

Asume Rävala pst 6 A-korpus, V korrus, Tallinn 10143 info@tlnnotar.ee
Ava kaart

photo of Triin Lekk

TRIIN LEKK

Ametisse nimetatud 31.07.2002.


alates 01.10.2014 notaribüroo aadressil Rävala pst 6, Tallinn

22.10.2002 -30.09.2014 notaribüroo aadressil Roosikrantsi 11, Tallinn

1997-2002 jurist, notari asendaja notaribüroos (Tallinna notarid Liia Aigro, Piret Press, Kai Sepp)

1996-1997 jurist OÜ City Õigusbüroo

1994-1999 Õigusinstituut (Tartu Ülikooli õigusteaduskond)

Keeleoskus: eesti, vene, lihtsamate toimingute puhul inglise keelne suuline tõlge

photo of Egle Uri

EGLE URI

Ametisse nimetatud 31.07.2002.


alates 01.10.2014 notaribüroo aadressil Rävala pst 6, Tallinn

22.10.2002 -30.09.2014 notaribüroo aadressil Roosikrantsi 11, Tallinn

2001-2002 notari kandidaat

1999-2001 jurist, notari asendaja notaribüroos (Tallinna notarid Liia Aigro, Piret Press, Kai Sepp)

1995-1999 Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Keeleoskus: eesti, vene, lihtsamate toimingute puhul inglise keelne suuline tõlge

Photo of Diana Verš

DIANA VERŠ
Notari asendaja


Teostame kõiki seadustest tulenevaid ametitoiminguid:
1. kinnisasjaõiguse valdkonnas:
kinnisasjade ja korteriomandite müügi- ja kinkelepingute koostamine ja tõestamine;
hüpoteegi seadmise lepingute koostamine ja tõestamine;
isiklike kasutusõiguste ja muude servituudi seadmise lepingute koostamine ja tõestamine;
hoonestusõigusega seonduvad lepingud;
2. äriõiguse valdkonnas:
äriühingute asutamisotsuste ja –lepingute koostamine ja tõestamine;
osaühingu osa müügi-, kinke- ja pandilepingute koostamine ja tõestamine;
äriregistrile kandeavalduste koostamine;
kommertspantidega seonduvad lepingud;
3. perekonna- ja pärimisõiguse valdkonnas:
ühisvara jagamise lepingute ning abieluvaralepingute koostamine ja tõestamine,testamentide ja pärimislepingute koostamine ja tõestamine;
pärimisasjade lahendamine;
4. volikirjade koostamine ja tõestamine ning kehtetuks kuulutamine.
5. äriregistrile juriidilise isiku majandusaasta aruannete edastamine;
6. abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine.

Lisaks pakume alljärgnevaid ametiteenuseid:

õigusnõustamine ja dokumentide koostamine väljaspool ametitoimingut (sealhulgas äriregistrile esitatavate kandeavalduste aluseks olevate otsuste, põhikirjade jm dokumentide projektide koostamine);
avalduste ja teadete edastamine;
raha (välja arvatud sularaha), väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine.

Juhul, kui tehingu suhtes ei ole seaduses ette nähtud notariaalse tõestamise vorminõuet, võib notar koostada ja tõestada õiguskindluse tagamiseks korrektsed dokumendid.